stefan

Da Stefans primære lærer på STU stoppede undervejs i forløbet, holdt Stefan en tale for ham. Han sagde blandt andet, at »du har ikke bare været en god lærer, men du har også været en fantastisk ven«.

Ordene kom fra hjertet og viste i en nøddeskal, hvorfor Stefan opfatter de tre år på STU i Skolerne i Boserup som de – indtil videre - bedste i hans liv. For på STU'en fik han ikke bare lagt et fagligt grundlag for at søge ind på en uddannelse som webintegrator. Hans lærer var også som en mor for ham og hjalp ham, når tingene var svære.

Stefan tog medielinjen på STU på Skolerne I Boserup fra 2012 til 2015. I dag er han 27 år og søger ind på webintegratoruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole med start efter nytår. Han har sammen med sin sagsbehandler sat sig grundigt ind i, hvad det kræver at komme ind på det toårige skoleforløb. Han skal skrive en motiveret ansøgning og vedlægge eksempler på tidligere arbejder. Stefan er ikke i tvivl om, hvad det skal være.
- Jeg programmerede en hjemmeside i php på STU'en, som jeg fik 10 for. Den skal med, og jeg er rimeligt sikker på, at jeg kommer ind, siger han med tilfredshed i stemmen.

Stefan er et skoleeksempel på, hvor besværligt, rodet og usystematisk et forløb, man som ung kan udsættes for, hvis man kommer ud af kurs skolemæssigt. Stefans forældre blev skilt, da han var 7 år, og indtil han som 13-årig røg endegyldigt ud af folkeskolen stod der mobning, voldsomme konflikter og slagsmål på skoleskemaet. Nogle år på et opholdssted gav ham godt nok en 9. klasses afgangsprøve men også nye konflikter og en betinget dom, og derefter gik en del år med enten at lave ingenting eller begynde på lidt planløse tiltag, der løb ud i sandet.

Men Stefan er også et eksempel på, at tingene kan rettes op, hvis man får det – eller de – rigtige tilbud. STU-forløbet på Skolerne i Boserup gav Stefan it-kompetencer og faglig selvtillid til at søge ind på en ordinær ungdomsuddannelse. Et efterfølgende kort forløb på Roskilde Kommunes Skiftesporet gav Stefan den sidste bid sociale selvtillid, der skulle til for at turde tænke på at søge ind på teknisk skole.

Skolerne i Boserup har ikke 'bare' været et STU-forløb for Stefan. Da han i 2012 startede på STU'en, flyttede han samtidig ind på et eget værelse i de rummelige bygninger uden for Roskilde. Men mulighederne er mange på Boserup. Så Stefan, hans STU-lærer og en anden STU-elev renoverede nogle andre værelser i den ene af de to hovedbygninger, og sådan blev Boserupkollegiet skabt. Her bor Stefan fortsat (på værelse med støtte § 85), og her håber han at blive boende, indtil han er færdig på teknisk skole. Han stortrives og hjælper i øvrigt til, når Boserups internet driller, eller en ny elev skal oprettes som bruger.
- Jeg kører også dagelever til og fra skolen. Og da jeg havde gjort det i et stykke tid, fik jeg en arbejdsbil. Simpelthen da, siger han og stråler.

Ønsker du råd, vejledning og oplysning om ledige pladser

Ring til forstander Ole Tarp på 22682865 eller send mail på

Pjece: Den Lille Efterskole

Download pjese for Den Lille Efterskole i Boserup

Pjece Roskilde Friskole

Pjece: STU I Boserup

stu

Pjece: Botilbuddet

botilbuddet

Årskalender Forår 2018

2018-Foraar-Roskilde-Friskole-small

Film:Skolerne i Boserup