Nyheder

web-trampoline

For godt 10 år siden mødte jeg Christina og hendes mor for første gang. De var kommet til Skolerne i Boserup for at finde et skoletilbud til Christina. Christina har fysiske og psykiske problemer, og hendes familie havde gjort alt, hvad de kunne for at hjælpe hende ind i en god udvikling
Målet for Christina var et tilbud, hvor hun kunne være sammen med en mindre gruppe af kammerater, som hun kunne støtte sig til. Året før hun kom til os, havde hun gået på sin kommunes ungdomsskole.
Vi besluttede os for at byde Christina velkommen og gøre vores bedste for hjælpe hende videre frem, da vi faktisk har mulighed for netop at skabe et sådant miljø. Det er blevet til tre års skolegang, hvor det i rimelig grad lykkedes at få nogle veninder. Senere blev tre års STU-forløb føjet til hvor Christina en del af tiden fik en voksenven som var volontør hos os.

Skolerne i Boserup er for børn og unge med særlige behov. En god blandet flok af elever med og uden diagnoser.
Her har Christina haft sin hverdag med en pædagog tilknyttet, og under STU forløbet i STU klassen med en volontør tilknyttet i en del af forløbet. Volontøren har fungeret som en ung voksenveninde, - Best Buddy.

På stedet har vi tradition for at have en gruppe af engagerede, udenlandske volontører tilknyttet. De står for forskellige praktiske opgaver, hjælper til i køkkenet osv. og deltager i skolens liv med det, de er gode til f.eks. sport eller kunst. En god mulighed for dem for at tage et år ud af kalenderen og få sig en række erfaringer og oplevelser i et andet land.

På vores Gammel Elev Dag for nylig, hvor både Christina og hende mor var blandt vores gæster, kunne vi sammen konstatere, at det er gået rigtig godt for Christina.

Jeanette, Christinas mor, udtaler:
”Da jeg blev præsenteret for ideen med en volontør på STU forløbet, var jeg skeptisk. Dels pga. deres kompetencer og dertil de sproglige udfordringer, der måtte være for Christina. Men jeg besluttede at give det et forsøg efter første møde med den pågældende volontør, pga. vedkommendes personlighed. Jeg kendte i forvejen elever, lærere og pædagog gruppen virkelig godt, og følte mig tryg ved dem. Christina har haft brug for ansatte hjælpere hjemme, så jeg har selv skullet finde en mach til Christina på tværs af uddannelsesbaggrund.”
”Christina havde altid sin mobil med sig, og skriftligt formidlede hun dagen igennem lange beskrivelser om, hvordan dagen forløb, og det gav ingen grund til bekymring.”

I forhold til Christina viste det sig, at hun havde rigtig meget glæde af at være sammen med en volontør. Christina var på forhånd god til engelsk. At Christina desuden nu fik styrket sit engelsk gennem naturmetoden var godt, men det vigtigste var, at hun fik en ven, en Best Buddy. Christina fik opbygget en tæt relation til en, der var hendes makker i undervisningen sammen med erfarne ansatte dagen igennem.

Jeanette fortæller videre:
 ”Skolen, Christina og jeg har i fællesskab tilrettelagt indholdet i Christinas undervisningstilbud. Lærerne har været lydhøre over for at bruge de erfaringer, vi havde, som var vigtige for ikke at spilde Christinas tid, men målrettet arbejde med hendes potentialer.”

Christina er en dejlig pige med fysiske og psykiske problemer, men med en god intellektuel kapacitet og alle de samme ønsker, drømme og interesser som andre unge. Hun har vanskeligt ved at udtrykke sig verbalt, og hun kan derfor let være isoleret, hvis ikke hun drages ind i alle programelementer og oplevelser.
Christina har deltaget i skolens hverdag. Vi har altid sørget for, at hun har været med på den ene eller den anden måde. Hun har haft en lille rolle i skolens skuespil eller spillet på keyboard med skolens orkester. Hun har været med på skolerejser, redet på kamel i Tunesien og været med ude at sejle i Egypten. Hun har deltaget i sportsarrangementer, i koncerter hvor hun har nydt at danse hjulpet af sin volontør. Det har selvfølgelig været en udfordring, blandt andet fordi Christina igennem STU forløbet, hvor der også har været svære perioder, har haft alvorlige problemer med at udtrykke sig verbalt. Men vi kendte hende jo og vidste hele tiden, at hun hørte og forstod, hvad der foregik. Hun kunne skriftligt kommunikere på sms med os.

Undervejs gennem STU forløbet så vi, at hun i meget ringere grad end tidligere kunne danne sociale bånd med de andre elever, da forskellen mellem dem blev for stor. Til gengæld blev hun af alle accepteret som den hun var, og tilsammen har de ansatte og hendes Voksenven har været bindeleddet til aktiviteterne med de øvrige elever.
Skolens elever har også haft glæde af, at Christina har været på skolen, i forhold til deres forståelse for, at vi er forskellige, og at alle skal behandles med værdighed.

På vores Gammel Elev Dag fortalte Christinas mor, at noget af det, hun har været mest glad for er, at Christina har haft en (betalt) voksenven. Mange andre i Christinas situation har problemer med ensomhed, og det, at vi på skolen har kunnet finde volontører, der har kunnet fungere som voksenven for Christina, har haft stor betydning for hende.

Jeanette fortæller:
”Christina har jo søskende, der har mange venner, og det har været enormt vigtigt, at Christina på Facebook, på skolerejser og i hverdagen i samme grad havde en person omkring sig, som havde vilje og engagement til at dele hverdagen med hende som en veninde. De volontører, vi har mødt, har gjort en stor forskel.”
 
Christinas mor, som selv er lærer fortæller, at hun selv anbefaler socialrådgivere at ansætte unge venner for ensomme unge, der bliver ramt af sygdom, hvor de pårørende er trygge ved det.
Når vi nu sammen ser tilbage på forløbet, kan vi konstatere, at selv om der har været vanskeligheder undervejs, så var det i sin tid den rigtige beslutning at melde Christina ind på skolen og efter de første 3 år igen melde hende ind på STU uddannelsen. En vigtig faktor, der ikke skal undervurderes, er den tætte kontakt og det gode samarbejde, vi som skole har haft med Christinas mor.

orhold til Christina viste det sig, at hun havde rigtig meget glæde af at være sammen med en volontør. Christina var på forhånd god til engelsk. At Christina desuden nu fik styrket sit engelsk gennem naturmetoden var godt, men det vigtigste var, at hun fik en ven, en Best Buddy. Christina fik opbygget en tæt relation til en, der var hendes makker i undervisningen sammen med erfarne ansatte dagen igennem.

Jeanette fortæller:
 ”Skolen, Christina og jeg har i fællesskab tilrettelagt indholdet i Christinas undervisningstilbud. Lærerne har været lydhøre over for at bruge de erfaringer, vi havde, som var vigtige for ikke at spilde Christinas tid, men målrettet arbejde med hendes potentialer.”

Christina er en dejlig pige med fysiske og psykiske problemer, men med en god intellektuel kapacitet og alle de samme ønsker, drømme og interesser som andre unge. Hun har vanskeligt ved at udtrykke sig verbalt, og hun kan derfor let være isoleret, hvis ikke hun drages ind i alle programelementer og oplevelser.
Christina har deltaget i skolens hverdag. Vi har altid sørget for, at hun har været med på den ene eller den anden måde. Hun har haft en lille rolle i skolens skuespil eller spillet på keyboard med skolens orkester. Hun har været med på skolerejser, redet på kamel i Tunesien og været med ude at sejle i Egypten. Hun har deltaget i sportsarrangementer, i koncerter hvor hun har nydt at danse hjulpet af sin volontør. Det har selvfølgelig været en udfordring, blandt andet fordi Christina igennem STU forløbet, hvor der også har været svære perioder, har haft alvorlige problemer med at udtrykke sig verbalt. Men vi kendte hende jo og vidste hele tiden, at hun hørte og forstod, hvad der foregik. Hun kunne skriftligt kommunikere på sms med os.

Undervejs gennem STU forløbet så vi, at hun i meget ringere grad end tidligere kunne danne sociale bånd med de andre elever, da forskellen mellem dem blev for stor. Til gengæld blev hun af alle accepteret som den hun var, og tilsammen har de ansatte og hendes Best Buddy været bindeleddet til aktiviteterne med de øvrige elever.
Skolens elever har også haft glæde af, at Christina har været på skolen, i forhold til deres forståelse for, at vi er forskellige, og at alle skal behandles med værdighed.

På vores Gammel Elev Dag fortalte Christinas mor, at noget af det, hun har været mest glad for er, at Christina har haft en (betalt) voksenven. Mange andre i Christinas situation har problemer med ensomhed, og det, at vi på skolen har kunnet finde volontører, der har kunnet fungere som voksenven for Christina, har haft stor betydning for hende.

Jeanette fortæller:
”Christina har jo søskende, der har mange venner, og det har været enormt vigtigt, at Christina på Facebook, på skolerejser og i hverdagen i samme grad havde en person omkring sig, som havde vilje og engagement til at dele hverdagen med hende som en veninde. Alle de volontører, vi har mødt, har gjort en stor forskel.”
 
Christinas mor, som selv er lærer fortæller, at hun selv anbefaler socialrådgivere at ansætte unge venner for ensomme unge, der bliver ramt af sygdom, hvor de pårørende er trygge ved det.
Når vi nu sammen ser tilbage på forløbet, kan vi konstatere, at selv om der har været vanskeligheder undervejs, så var det i sin tid den rigtige beslutning at melde Christina ind på skolen og efter de første 3 år igen melde hende ind på STU uddannelsen. En vigtig faktor, der ikke skal undervurderes, er den tætte kontakt og det gode samarbejde, vi som skole har haft med Christinas mor.

Pjece: Den Lille Efterskole

Download pjese for Den Lille Efterskole i Boserup

Pjece Roskilde Friskole

Pjece: STU I Boserup

stu

Pjece: Botilbuddet

botilbuddet

Årskalender Forår 2018

2018-Foraar-Roskilde-Friskole-small

Film:Skolerne i Boserup