Pædagogikken

Vi har på Skolerne i Boserup et spændende og særegent integreret undervisnings- og udviklingsmiljø. Et miljø der er præget af, at der er mennesker i alle aldre, af alle størrelser, af forskelligt køn og forskellige nationalitet.

Her er nogle der er gode til at studere, andre der er bedst til praktiske færdigheder, nogle der spiller musik, andre kender alt til mekanik, nogle der er bedst til at lege, andre der dyrker sport, nogle der elsker mad, andre der elsker at lave den. Nogle taler ikke dansk, men har andre der forsøger at lære dem det. Her kommer gæster og gæsteundervisere, der er både fælles arrangementer og individuelle programmer. Her er hygge, konflikter, anstrengelser og resultater.

Miljøet er præget af engagement og interesse for hinanden, for verden, for sundhed og sport, for politik og miljø, for kammeratskab og læring.
Miljøet er præget af andre unge, der af den ene eller anden grund ikke har ønsket eller kunnet følge undervisningen i almindelige kendte undervisningstilbud, som derfor lærer gennem oplevelser, gøremål, rejser, bøger, film, læreren, hinanden.

Miljøet er præget af, at det er tilladt at være utilpasset, at det er tilladt at falde igennem for så at prøve igen og igen. At det ikke er forbudt at fejle, for der er stadig et utal af muligheder.

Man kan anskue integrationen på "Den Lille Efterskole" på mange måder.
På rent dansk kunne man sige, at der er nogle, der "holder røven oppe på de andre". Begge parter lærer meget ved lejligheden. Man giver plads til hinanden. Oplever hinandens gode og mindre gode sider. Miljøet befordrer, at man kan åbne sig op, sige sine meninger og man bliver taget alvorlig.

Der bliver stillet krav og alt er ikke lutter overbærenhed, der bliver stillet krav om at yde. Integrationen er ikke et forstadium til fremtidig revalidering, men et ihærdigt forsøg på - fra pædagogernes side at opbygge det positive miljø, der tilgodeser den enkeltes vanskeligheder til en fornuftig og relevant personlig udvikling.

Pjece: Den Lille Efterskole

Download pjese for Den Lille Efterskole i Boserup

Pjece Roskilde Friskole

Pjece: STU I Boserup

stu

Pjece: Botilbuddet

botilbuddet

Årskalender Forår 2018

2018-Foraar-Roskilde-Friskole-small

Film:Skolerne i Boserup