Målgruppen

Målgruppen omhandler 8 anbragte normaltbegavede unge samt 12 normaltbegavede unge i kategorien "almindelige efterskoleelever"

 • Unge med skolemæssige problemer
 • Unge med en ikke alderssvarende social udvikling
 • Unge med manglende selvtillid
 • Unge med manglende tillid til voksne
 • Unge med lettere fysiske handicap
 • Unge med ressourcesvage familier
 • Unge overvægtige, som ønsker at tabe sig
 • Unge ensomme, som er socialt isolerede
 • Unge, der ikke stimuleres nok intellektuelt og derfor reagerer uhensigtsmæssigt
 • Unge med diagnoser, såsom ADHD

 

Den lille Efterskole optager ikke

 • Unge der ikke kan profitere af fællesskabet
 • Unge med fysisk udadreagerende adfærd.
 • Unge der har brug for særlig psykiatrisk behandling
 • Unge psykisk udviklingshæmmede, der er stærkt behandlingskrævende
 • Unge med svære fysiske handicaps
 • Unge med følgevirkninger af grov omsorgssvigt (groft misbrug)
 • Unge med baggrund i gentagende kriminalitet.

Pjece: Den Lille Efterskole

Download pjese for Den Lille Efterskole i Boserup

Pjece Roskilde Friskole

Pjece: STU I Boserup

stu

Pjece: Botilbuddet

botilbuddet

Årskalender Forår 2018

2018-Foraar-Roskilde-Friskole-small

Film:Skolerne i Boserup