Om Pædagogikken

Den grundlæggende pædagogik bygger på:

 • at ethvert menneske er et unikt væsen
 • at alle mennesker rummer både stærke og svage sider
 • at opgaven for pædagogen således er, at finde de gode sider ved hvert enkelte menneske
 • at styrke disse og kompensere for de eventuelle mangler, som det samme menneske måtte have

Pædagogikken er anerkendende, den er "learning by doing", den yder hjælp til struktur i beboerens liv og dagligdag. Den er inkluderende og integrerende. Samtaler, samvær og deltagelse i mange aktiviteter fører med sig, at beboeren bliver mere og mere klar over, hvad han/hun kan og vil. Jo flere situationer, der er positive, jo mere vil han/hun være med til, at udrette og tage del i.

Hverken Botilbud, pædagoger eller nogen andre kan sætte de henviste beboere i god udvikling. Det kan kun de selv. Et hvert menneske er pilot i egen læring, udvikling og i eget liv. Dette gælder også selv om mennesket har vanskeligheder.

En vigtig erfaring er, at det er gennem veltilrettelagte, gode, inciterende, udfordrende og spændende aktiviteter, gerne med betydning for andre, og i hvilke det enkelte menneske kan komme til at udfolde alle sider af sig selv, at udvikling på såvel det menneskelige som det faglige plan finder sted.

Vi lægger hovedvægten på følgende indsatsområder:

 1. Life skills
 2. Socialisering
 3. Motivering til uddannelse

 

Life Skills (livsfærdigheder og livsduelighed)

Vi ønsker at give beboerne fast grund under fødderne i form af intensiv træning i, at kunne klare de grundlæggende forhold i hverdagen. Denne træning kalder vi bredt for træning i Life Skills (et udtryk vi foretrækker frem for udtrykket botræning, idet deres liv nu såvel som i fremtiden, omfatter langt flere facetter og udfordringer, end det at træne sig i at bo kan byde på)

 • At få opbygget gode livsvaner – med motion, sport, sund mad, en indholdsrig og meningsfuld hverdag
 • At kunne planlægge og administrere sin tid, overholde aftaler, komme op om morgenen
 • At holde styr på sin økonomi – at få pengene til at række til de faste udgifter, til køb af tøj, øvrige fornødenheder samt til fornøjelser og opsparing
 • At kunne klare de økonomiske opgaver i samfundet, så som at kende til skat, forsikringer, pensioner, licenser og kunne gøre brug af bank og posthus fysisk og digitalt mm.
 • At udvikle sine sociale kompetencer til at kunne danne sig netværk og leve, bo og arbejde sammen med andre mennesker
 • At lære sig, at anvende sine sociale kompetencer til at løse konflikter med andre mennesker og gerne mellem andre mennesker
 • At kende til og kunne benytte sig af sine demokratiske rettigheder og deltage i politisk arbejde, foreningsliv, kommunal- og folketingsvalg
 • At kunne give udtryk for sine holdninger og behov på en hensigtsmæssig måde (hæmningslære)
 • At kunne holde egen bolig hyggelig, ryddet og rent
 • At kunne indrette egen bolig pænt og hensigtsmæssigt inde og ude
 • At kunne sørge for personlig hygiejne lige fra tøjvask til at være velsoigneret
 • At kunne holde hus, købe ind, lave sund og velsmagende mad, og holde en god køkkenhygiejne
 • At kunne foretage de mest almindelige reparationer i hjemmet

 

Socialisering

Indenfor Botilbuddets rammer oparbejdes et socialt fællesskab, beboerne og medarbejderne imellem. Beboerne har hver deres værelse med adgang til køkken og bad. Ud fra en strukturing af mulighederne og aktiviteterne i det fælles rum, som sættes sammen med personalet, laves der ting som kan friste, udfordre, kræver og fornøjer den enkelte beboer til at virke sammen med de andre i et fælles sammenhold, hvor alle tager deres del af ansvaret og alle yder og nyder af fællesskabet.

Medarbejderne skal være de voksne rollemodeller, der både viser omsorg, taler lige ud af posen, stiller krav og stiller sig skulder ved skulder med beboerne. De skal tage del i problemløsningen, men ikke tage over, de skal vejlede og udfordre til stillingtagen, men ikke bestemme. De skal gøre rent og lave mad, ikke til, men sammen med beboerne. De skal lytte, tage del i, organisere, vejlede, undervise, være alvorlige, lave sjov, bruge humor og alvor, og være mennesker sammen med beboerne. Beboerne lærer, hvad der skal til for at opbygge et fællesskab. At enhver skal yde et bidrag, tage sin del af ansvaret – og gerne mere til.

Det samlede miljø i Boserup indgår endvidere som et aktiv, i forhold til socialiseringen af den enkelte på Botilbuddet.

Motivering til uddannelse og arbejde

Vi ønsker at motivere og kvalificere beboerne til, at indgå i kortere eller længere uddannelsesforløb eller arbejdsforløb.
Der kan være tale om en STU uddannelse eller arbejdstræning i kommunalt regi. Det kan også være at lære at passe et arbejde, evt. på et godkendt §103 beskyttet arbejde.

Botilbuddet ser det som en vigtig opgave at støtte op om, at den enkelte beboer kommer i gang og fastholdes i et uddannelsesforløb eller arbejdsforløb. Det indgår derfor også i botilbuddets arbejdsfelt at hjælpe med at tilrettelægge de praktiske foranstaltninger for, at dette kan lade sig gøre – afsøge muligheder, indsende ansøgninger, skaffe økonomi, løse transportspørgsmål, støtte op om fremmøde osv.

Pjece: Den Lille Efterskole

Download pjese for Den Lille Efterskole i Boserup

Pjece Roskilde Friskole

Pjece: STU I Boserup

stu

Pjece: Botilbuddet

botilbuddet

Årskalender Forår 2018

2018-Foraar-Roskilde-Friskole-small

Film:Skolerne i Boserup