Målgruppen

Målgruppen
Botilbuddet i Boserup optager 5 voksne, der er mellem 18 og 28 år ved indskrivning.

Botilbuddet retter sig mod mennesker, der af personlige og/eller sociale årsager ikke er i
stand til at styre deres eget liv og som har behov for omsorg og støtte for at kunne opbygge selvværd, opbygge sociale netværk og udbygge et personligt fundament.

Det vil være:

 • Mennesker der er psykisk svage, lider af angst eller depressioner og derfor har brug for et stabilt socialt miljø til at støtte op omkring dem.
 • Mennesker der er indesluttede og har indadrettet adfærd.
 • Mennesker der har været udsat for omsorgssvigt i barndommen.
 • Mennesker med diagnoser som ADHD, Asperger eller mennesker der har en diagnose inden for Autismespekteret

Målgruppen vil typisk være præget af flere af de følgende punkter

 • Manglende selvværdsfølelse,
 • Utryghed ved nye oplevelser og udfordringer,
 • Problemer med at håndtere eget følelsesregister,
 • Manglende tillid til egne evner,
 • Ustabile familieforhold,
 • Begrænset socialt netværk,
 • Urealistisk opfattelse af egne evner,
 • Indlæringsvanskeligheder,
 • Tilpasningsvanskeligheder,
 • Manglende skolekundskaber,
 • Mangel på ambitioner og planer for fremtiden.

Pjece: Den Lille Efterskole

Download pjese for Den Lille Efterskole i Boserup

Pjece Roskilde Friskole

Pjece: STU I Boserup

stu

Pjece: Botilbuddet

botilbuddet

Årskalender Forår 2018

2018-Foraar-Roskilde-Friskole-small

Film:Skolerne i Boserup