Botilbuddet "Open Future"

Vi ønsker med botilbuddet i Boserup, at gøre en indsats for voksne mennesker (18 – 28 år), som har svært ved at passe ind i samfundets almindelige rammer og som er i fare for at blive marginaliserede og udstødte.

Vi ønsker med Botilbud, at voksne med vanskeligheder, kan leve under faste og stabile forhold, udvikle sig, skaffe sig færdigheder, uddanne sig, gøre nytte og få betydning i et fællesskab med andre voksne.

De unge på botilbuddet, bor på samme etage som de unge på Boserup Kollegiet.

Der er mulighed for, at de to grupper kan have et fælles program, spise sammen osv.
Samtidig er det to forskellige institutioner, som arbejder hver for sig.

På botilbuddet er der en voksen dagligt efter kl. 14.30 til 22.00 og i weekenderne.
Der er ikke en sovende nattevagt på botilbuddet.

Open Future er et tilbud efter Servicelovens § 107

Pjece: Den Lille Efterskole

Download pjese for Den Lille Efterskole i Boserup

Pjece Roskilde Friskole

Pjece: STU I Boserup

stu

Pjece: Botilbuddet

botilbuddet

Årskalender Forår 2018

2018-Foraar-Roskilde-Friskole-small

Film:Skolerne i Boserup