Boserupkollegiet

Boserup Kollegiet ligger på 1. sal i A bygningen, på adressen Boserupvej 100.

Unge mellem 16 og 18 år kan anbringes på eget værelse, efter Servicelovens §66.4.

Der kan også bevilliges efterværn til unge efter §76.3.1.

Unge over 18 år kan få støtte til at bo på kollegiet efter 2 forskellige paragraffer: Efterværn efter servicelovens §76, stk. 3. 1 - 4 eller via servicelovns §85 som er værelse med støtte, med godkendelse og tilsyn via handlekommunen.

Den unge betaler afholder selv udgifterne til husleje og kost. Støttetimerne fastsættes af den anbringende kommune efter servicelovens § 85.

Støtten er individuelt bestemt alt efter den enkeltes behov.

Det kan f.eks. være støtte til følgende:

  • at komme op om morgenen og få en god start på dagen
  • støtte til personlig hygiejne
  • praktiske opgaver som rengøring og andet
  • støtte til indkøb og madlavning
  • støtte til at danne relationer og netværk
  • eller anden form for støtte, som er individuelt bestemt

Boserupkollegiet ligger på samme etage som Botilbuddet "Open Future" og de unge herfra har glæde af hinanden.
De unge på Boserup Kollegiet har mulighed for at spise sammen med de unge på Botilbuddet, og de kan være sammen om forskellige aktiviteter.

Pjece: Den Lille Efterskole

Download pjese for Den Lille Efterskole i Boserup

Pjece Roskilde Friskole

Pjece: STU I Boserup

stu

Pjece: Botilbuddet

botilbuddet

Årskalender Forår 2018

2018-Foraar-Roskilde-Friskole-small

Film:Skolerne i Boserup