Boserupkollegiet og Botillbudet

I 2014 blev der oprettet to institutioner på skolerne i Boserup. Boserup Kollegiet og Botilbuddet "Open Future".

De holder begge til på 1. Sal i A bygningen på adressen Boserupvej 100.

- Boserup Kollegiet er for unge (17-28 år), hvor der lejes et værelse, hvor der ligeledes modtages et antal støttetimer (minimum 10 om ugen)

- Botilbuddet "Open Future" er for unge mellem 18 og 28 og her er der en fast voksen tilknyttet.

 

Hvorfor "Open Future"

- Vi ønsker med navnet at markere, at vi mener fremtiden ligger åben for alle botilbuddets beboere.

- Vi ønsker at sætte fokus på menneskets muligheder for selv og sammen, at kunne designe fremtiden.

- Vi ønsker at slå en pæl igennem opfattelsen af, at ens livssituation og fremtid er skæbnebestemt eller bestemt af den sociale arv, men at mennesker kan tage sagen i egen hånd – i egne hænder.

- Vi ønsker at skabe et trygt og godt sted, med en struktureret, forudsigelig og aktiv hverdag, hvor også kaos er planlagt og under kontrol, hvor støtten til uddannelse eller arbejde er maksimal, og hvor samvær og kammeratskab er i højsædet. Et sted hvor de unge/voksne kan lære at få styr på sig selv, få tillid til fremtiden og blive så dygtige menneskeligt, fagligt og praktisk, at en selvstændig organisering af tilværelsen kan blive det næste skridt.

- Vi ønsker, at vi gennem et mangesidigt program, hvor de unge møder kærlighed og krav, hvor grænser kan udforskes og forskellige fysiske, sociale, kulturelle og intellektuelle udfordringer kan resultere i adskillige succeser, som kan styrke den enkeltes sociale kompetencer, selvværd og selvrespekt, således at hun/han bliver i stand til at kaste sig ud i den åbne fremtid og på sigt tage roret i sit eget liv.

- Et voksenliv med ringe – eller ingen afhængighed af det sociale system. Et voksenliv, hvor den enkelte tør se fremtiden i øjnene, en fremtid fuld af åbne muligheder. En fremtid, der ikke er lukket af en urealistisk drøm om at blive til noget. En åben fremtid man går i møde fordi man er blevet til nogen.

Pjece: Den Lille Efterskole

Download pjese for Den Lille Efterskole i Boserup

Pjece Roskilde Friskole

Pjece: STU I Boserup

stu

Pjece: Botilbuddet

botilbuddet

Årskalender Forår 2018

2018-Foraar-Roskilde-Friskole-small

Film:Skolerne i Boserup