Skoletilbud for Børn med Autisme

Skoletilbud for Børn og Unge med Autisme - Skolerne i Boserup

Skoletilbud for Børn og Unge med Autisme - Skolerne i BoserupHar du et barn med autisme, som har brug for et nyt skole tilbud, så har vi mulighed for at tilbyde et dagskole tilbud og evt. suppleret med et døgntilbud.

Ved skolerne i Boserup har vi et dagskole tilbud for mange forskellige slags børn, bl.a. for børn og unge med autisme.
Vi har arbejdet med målgruppen gennem de sidste 15 år, og i de seneste år har vi fået flere elever inden for autismespekteret - især med diagnoserne infantil autisme og aspergers syndrom.

 

 

Vi tilpasser omgivelserne

Leder du efter et specialiseret skoletilbud for børn med autisme, som passer til dit barn, så er det netop det vi arbejder med.
Vi ser det som vores hovedopgave på vores autisme skole tilbud at tilpasse omgivelserne, så de passer for den enkelte elev.

  • Nogle skal dagligt være sammen med vore tre heste og vores hesteterapeut.
  • En skal et par timer på mekanikerværkstedet sammen med vores mekaniker.
  • Andre skal på den daglige vandretur med deres lærer og stedets to hunde. Turen går gennem Boserup Skov ned til Roskilde Fjord og tilbage igen.
  • Og alle starter med morgenmad og en snak om dagen, der skal i gang, og hvad den enkelte har brug for at få snakket om.                                    
  • I løbet af dagen er der undervisning i afmålte doser, der passer til den enkelte.

Støttebehovet er meget forskelligt efter den enkelte elevs behov.  Flere elever har én til én undervisning, mens andre fungerer i en social sammenhæng i en mindre klasse.

Vi starter i hjemmet
I nogle tilfælde starter vi i hjemmet. Det drejer sig om børn med autisme, der også har en stor social angst. I flere tilfælde har de lukket sig inde på deres værelse i hjemmet sammen med en computer. Uden undervisning og uden sociale kontakter i et til flere år. I et tilfælde måtte mor bære maden ind på værelset.
Opgaven for os er så at starte i hjemmet. Der skal ro og tålmodighed til. Vores erfaring er at man ikke kan gå for hurtigt frem.
 I begge tilfælde er det lykkedes for pædagogen at få et barn med social angst ud af værelset, - på små korte ture, - arrangerede møder med en elev fra klassen, - en vandretur i Boserup Skov med stedets hunde, - et kort besøg i klassen osv.
I begge tilfælde er det endt med, at barnet er blevet elev på skolen, – den ene på fuld tid og den anden stadigvæk på halv tid.
Dette har været en succesoplevelse for os, for forældrene, for kommunen og selvfølgelig først og fremmest barnet, som samtidig har fået mulighed for at tage livtag med sin sociale angst.

Vi har erfarne lærere
En lærer til børn med autisme skal være i besiddelse af forskellige egenskaber.

  • Læreren skal have grundig kendskab til hvad autisme er - og herunder vide hvad skoletilbuddet skal indeholde i forhold til daglige strukturer for tid, rum og indhold.
  • Læreren skal lære den enkelte elev at kende med alle livets facetter. Hver elev er unik og det er lærerens opgave at bygge den gode relation.
  • Læreren skal kunne lægge det program, der skal til, for at der kan foregå en god udvikling, - Herunder tage udgangspunkt i de særlige udviklingspotentialer hver enkelt har.

Det livslange perspektiv
Dit barn skal have en skolegang hvor der bliver set på det livslange perspektiv.
Selv om autisme er et livslangt handicap, har mennesker med autisme ofte gode udviklingsmuligheder. Alle aktiviteter i vort skoletilbud for børn med autisme, bør derfor tilrettelægges med henblik på en kontinuerlig udvidelse af elevens selvstændighed og handlemuligheder.
Vi bruger et begreb der hedder sociale mellemværender. Det er aftaler der bliver indgået mellem eleven og læreren om f.eks. at eleven skal op til afgangsprøve i dansk og matematik. Så selv om det er en dårlig dag eller en dårlig uge, selv om kæresten lige er gået og alt ser sort ud, så holder læreren fast i det der er aftalt.
Det er endt godt for mange af vore elever. En er i lærer som elektriker, en går på gymnasiet og en tredje holder styr på salene og gæsterne i en biograf.
Vi er dog først og fremmest optaget af, at vore elever bliver til nogen, og dernæst at de bliver til noget.
Hvis du er blevet interesseret i vort skoletilbud for børn med autisme, eller hvis du gerne vil have råd og vejledning, - så er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du er blevet interesseret i vort skoletilbud eller hvis du gerne vil have råd og vejledning, - så er du velkommen til at kontakte os.
Du kan ringe til mig på 22682865 eller sende en mail på

Med venlig hilsen
Ole Tarp
Forstander

Ønsker du råd, vejledning og oplysning om ledige pladser

Ring til forstander Ole Tarp på 22682865 eller send mail på

Fortællinger fra Boserup

Alexander fortæller

in Roskilde Friskole
HejJeg hedder Alexander.Jeg har gået på Roskilde Friskole i 5 år.Det har været 5 gode år.Jeg kom fra Klostermarksskolen. Det kunne ikke rumme mig. De var ikke uddannede til at håndtere børn med… Læs Videre

Melissa siger...

in Den Lille Efterskole
Jeg har været på Den lille Efterskole i 3 år. Jeg valgte Den Lille Efterskole 3 år i træk på grund af indlæringen og sammenholdet. Vi hørte om Den lille Efterskole igennem min mors veninde. Hendes… Læs Videre

Far til Mads : Roskilde Friskole

in Roskilde Friskole
Efter nogle turbulente år i Københavns skolevæsen skulle vore søn videre i systemet og skolepsykologen anbefalede Roskilde Friskole.Vi syntes godt nok at Boserup var langt væk fra Amager, hvor vi… Læs Videre

Lizette: Rejsefortælling

in STU
Litauen turSøndag den 24/3/13 tog jeg med min lærer Greta til Litauen, for at føle, røre og smage litauisk kultur og på samme tid lave promotion. Personligt er jeg glad for og lære nye kulture at… Læs Videre

Karoline Caspersen - hvor der er vilje, er der vej

in Roskilde Friskole
Karoline Caspersen har gået på Skolerne i Boserup i 5 år på Friskolen og Weekendskolen. Hendes skolegang havde førhen været præget af mange skoleskift, og hun fandt det faglige udfordrende. ”På… Læs Videre

Pjece: Den Lille Efterskole

Download pjese for Den Lille Efterskole i Boserup

Pjece Roskilde Friskole

Pjece: STU I Boserup

stu

Pjece: Botilbuddet

botilbuddet

Årskalender Forår 2018

2018-Foraar-Roskilde-Friskole-small

Film:Skolerne i Boserup